BRIDGEKLUBBEN PÅ HANDELSGILLET


Här fortsätter vi en redan mångårig tradition att spela Bridge en gång i veckan.

Vi spelar på onsdagarna med start klockan 17.00

De senaste åren har vi blivit påtvingade en ca 7 veckors paus under sommaren. Cantina West kan inte serva hela året.

Nu, i slutet av år 2018 har vi över 50 aktiva gillemedlemmar som deltar så ofta de hinner.

I praktiken varierar det mellan 4 och 5 bord á 4 personer per kväll.

Sedan länge har vi varje år haft en dust mot spelarna på Svenska klubben i Tammerfors.

Trevliga tillställningar, endera hos oss eller i Tammerfors. Hösten 2018 besökte vi Tammerfors och det blir

en upprepning hösten 2019 då vi inte då har faciliteter för att kunna stå värdar för tammerforsvännerna.

De senaste drygt tio åren har vi samspelat med Börsklubben. Det blir ca tolv spelkvällar tillsammans per år, turvis hos dem och hos oss. Också med Suomalainen Klubi har vi haft gemensamma kvällar.

Gillebröder som gått på kurs övningsspelar mellan 12.30 och 17.00. De är ofta fråga om 3 bord, dvs. 12 spelare. Stämningen är oftast i taket. De bästa "eleverna" ställer ibland upp på kvällarna och testar sina kunskaper mot de gamla "hajarna".

Försöket att få nya spelare genom ”Far och Son” kampanjen misslyckades för bridgeklubben. Endast två par anmälde intresse. Minimum hade varit fyra par.

Nya gillebröder som är intresserade av bridge kan vänligen ta kontakt med Chester,
GSM 0440 88 00 70 eller per c-j@blomstedt.com